Home

Per Anders Stenius

studerade 1945-47 vid Fria konstskolan och har företagit studieresor bl.a. till Sydeuropa och Indien. Redan hans första separatexpo 1950 visade honom som en nyansernas mästare både i bilder med klart naturmotiv och mera abstrakta, ofta kubistiskt influerade kompositioner. Stenius hör också till de första målare som arbetade helt abstrakt i Finland, även om han aldrig erkänt sig tillhöra någon stilriktning; det enda han försöker följa är enligt honom själv "harmonins universella lagar".

 

Udvalgte billeder

11.000 €

Et udvalg af oliemalerier fra vores Per Stenius samling

 

Stenius studerade 1945-47 vid Fria konstskolan och har företagit studieresor bl.a. till Sydeuropa och Indien.

Abstrakt och föreställande konst

 

Han representerar den efterkrigstida modernistiska generation, som började resa utanför Finlands gränser. Stenius besökte bland annat Indien. Hans målningar befinner sig i gränslandet mellan abstrakt och föreställande konst. Man har använt termen lyrisk abstraktion för att beskriva Stenius konst. Den lyriska abstraktionen anses vara en motvikt till konkretismen inom den icke-föreställande konsten. I sitt självporträtt är Stenius mer inåtvänd än utåtriktad, och verket kan tänkas avbilda en inre värld, snarare än förmedla en likhet med förebilden. Färgvärlden är kraftig, och skapar intrycket av en konstnär som är modig nog att följa sin konstnärliga vision.

 

 

 

 

Let's Connect

Payment methods:

Bank

 

Copyright ® 2018 Inpatch.com All Rights Reserved